Monthly Archives: February 2017

modernit kondomit

Modernit kondomit suurennuslasin alla

Nykyiset kondomimarkkinat ovat tuotevalikoimien osalta varsin laajat. Markkinoilla on paljon erimuotoisia, kokoisia, paksuisia, värisiä, makuisisa ja hajuisia kondomeja. Perinteisen, suoran putkimallin lisäksi kondomien muotoilu vaihtelee suljetuista ja päästä voimakkaasti muotoilluista (Magic) löysän säkkimäiseen (Xtra Pleasure) muotoiluun. Näiden välimaastoon jää suuri joukko muotoiltuja (contoured) ja suljetuista päästään, väljempiä, niin sanottuja easy-fit kondomeja.

Kaikissa kondomeissa pakollisena on niin sanottu spermasäiliö kärjessä eli paikka, johon sperma pääsee purkautumaan ulos valumatta.

Valinnanvaraa on niin ikään pinnan rakenteen suhteen. Käyttöön voi valita esimerkiksi pinnaltaan nystyröidyn tai juomutetun kondomin. Makukondomien laaja valikoima tuo käyttöön oman vaihtelunsa ja houkuttaa kondomi käyttöön myös suuseksissä. Lisäksi kondomiin voidaan nykyään lisätä muitakin, esimerkiksi lääkkeenomaisesti vaikuttavia, apuaineita kuten siittiöitä tappavaa spermisidiä tai puudutetta. Puudutteen lisääminen kondomin sisäpuolen kärkiosaan vähentää terskan tuntoa ja saattaa näin esimerkiksi ehkäistä ennenaikaista siemensyöksyä.

Perinteisesti kondomit siis valmistetaan lateksista, joka on materiaalina halpaa ja jonka käytöstä on pitkät kokemukset. Lateksin ominaisuudet tunnetaan nykyään hyvin ja tuotantoprosessia pystytään ohjaamaan niin tarkasti, että kondomien luotettavuus on jatkuvasti lisääntynyt. Kondomeista voidaan valmistaa myös ohuempia ja näin osaltaa lisätä tuntoherkkyyttä. Yleisimmät kondomit ovat pituudeltaan 170-175 mm pitkiä ja nimellishalkaisijaltaan 52mm.

Tätä lyhyemmät ja kapeammat kondomit ovat silti haluttuja, samoin kuin tätä yleisintä mittaa suuremmat kondomit kuten Durex XL.

27Kondomitietämys on erittäin tärkeää oikeanlaisen kondomin valinnassa. Esimerkiksi nuorilla tulisi olla saatavilla helposti ja riittävästi laadukkaita kondomeja. Tuotteeseen tulisi saada tutustua omassa rauhassa ja sen kanssa pitäisi voida tulla sinuiksi ennen kuin sitä edes varsinaisesti tarvitaan. Lisäksi sukupuoliasioista puhuttaessa on tärkeää korostaa yksilön omaa vastuuta, yrittämättä liiaksi kontrolloida nuosen sukupuolista käyttäytymistä. Varsinainen kasvunpaikka onkin tässä kohtaa aikuisilla, jotka jakavat nuorille kondomitietoutta, sillä asenteellisuus on siirtyvä ominaisuus. Kondomivalistus on yksi asia, seksuaalivalistus toinen, eivätkä ne ole yksi ja sama asia.

Lisää tietoa kondomeista saat helposti kondomeihin erikoistuneista yrityksiltä kuten kondomikauppa.com